Dálniční známka na čtyřkolku

  • Přidáno: 20.10.2015   |   493 čtení / zobrazení

Velké diskuze vyvolává povinnost či nepovinnost vylepit dálniční známku na čtyřkolku.

Než si na tuhle otázku odpovíme, nejdřív se podívejte do TP, jestli vaše čtyřkolka má nejvyšší povolenou rychlost zapsanou v technickém průkazu alespoň 80 km/h a tím pádem tedy může jezdit po dálnicích nebo silnicích pro motorová vozidla. Pokud máte v TP nižší rychlost, tak i když čtyřkolka jede víc, tak na dálnici nesmíte!!

Tady je zdůvodnění z Ministerstva dopravy, které říká,  že samozřejmě ano:

zákon 13/1997

§ 21

(1) Zpoplatněnou pozemní komunikaci lze užít silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny (dále jen “vozidlo v systému časového zpoplatnění”), pouze po úhradě časového poplatku. Časový poplatek lze uhradit na jeden rok, jeden měsíc nebo na deset dnů.

(komentář – to je i LE resp. L7e)

(2) Horní hranice výše časového poplatku na jeden rok činí pro vozidlo v systému časového zpoplatnění 1 500 Kč.

(3) Výše časového poplatku na jeden měsíc a časového poplatku na deset dnů se stanoví poměrně k výši časového poplatku na jeden kalendářní rok. Výši časových poplatků stanoví prováděcí právní předpis.

vyhl. 527/2006

§ 3

Vzory kupónů, jejich tvary, rozměry a umístění ve vozidle

[K § 21e odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona]

(1) Kupóny prokazující zaplacení časového poplatku se liší podle délky své platnosti. Vzory kupónů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) První díl kupónu, který se umísťuje ve vozidle, má tvar čtverce se zaoblenými rohy a u kupónu s platností na jeden rok je levý horní roh přední strany a pravý horní roh zadní strany tiskové plochy obloukovitě vykrojen; vzdálenost protilehlých stran je 61 mm.

(3) Druhý díl kupónu má na výšku pro všechny druhy kupónů tvar obdélníku o rozměrech 32 x 77 mm.

(4) První díl kupónu musí být umístěn a celou svou plochou přímo nalepen na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla nebo prvního motorového vozidla v jízdní soupravě na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.

(5) V případě, že motorové vozidlo není vybaveno předním sklem, musí být první díl kupónu umístěn a celou svou plochou přímo nalepen v pravé přední části vozidla, pevně spojené s jeho nosnými částmi. Kupón musí být umístěn tak, aby byl kontrolovatelný a aby byl chráněn před přímým ostřikem způsobeným koly vozidla.

    Momentálně není k dispozici žádný komentář

    Ano, čtyřkolka je skladem.