Jaký řidičák na čtyřkolku?

  • Přidáno: 20.10.2015   |   2397 čtení / zobrazení
Nemáte v tom jasno? Není to žádný problém, většinou si vystačíte s řidičským průkazem skupiny B. Odpověď je dána přímo zákonem:

Zákon č.361/2000 Sb. Platnost k 19.1.2013.

 § 80a
Skupiny vozidel
(1) Do skupiny
a)   AM   jsou   zařazena  motorová  vozidla  s  konstrukční  rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1
1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50
cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
2.  tříkolová  se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50
cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
3.  čtyřkolová  o  hmotnosti  v  nenaloženém  stavu  nejvýše  350 kg se
   zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných
   motorů s výkonem nejvýše 4 kW,

b) A1 jsou zařazeny
1.  lehké  motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše
11  kW  a  s  poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým
objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,
c)  A2  jsou  zařazeny  motocykly  s  postranním vozíkem nebo bez něj s
výkonem  motoru  nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2
kW/kg,  které  nebyly  upraveny  z  motocyklu  s  více než dvojnásobným
výkonem,
d) A jsou zařazeny
1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
e)  B1  jsou  zařazena  čtyřkolová  motorová vozidla s výjimkou vozidel
   uvedených  v  písmeni  a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v
   nenaloženém  stavu  nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k
   přepravě zboží,

f)  B  jsou  zařazena  motorová  vozidla s výjimkou vozidel uvedených v
   písmenech
  a)  až  e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3
500  kg,  s  nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí
být   připojeno   přípojné   vozidlo   o  největší  povolené  hmotnosti
nepřevyšující  750  kg,  pokud  největší  povolená hmotnost této jízdní
soupravy  nepřevyšuje  3  500  kg  nebo  v  případě  rozšíření  rozsahu
nepřevyšuje 4 250 kg,
g)  C1  jsou  zařazena  motorová  vozidla  s výjimkou traktorů, jejichž
největší  povolená  hmotnost  převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500
kg,  s  nejvýše  8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být
připojeno  přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující
750 kg,
h)  C  jsou  zařazena  motorová  vozidla  s výjimkou traktorů a vozidel
uvedených  v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3
500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být
připojeno  přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující
750 kg,
i)  D1  jsou  zařazena  motorová  vozidla,  jejichž délka nepřesahuje 8
metrů,  s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče,
ke  kterým  smí  být  připojeno  přípojné  vozidlo  o největší povolené
hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
j)  D  jsou  zařazena  motorová  vozidla s výjimkou vozidel uvedených v
písmeni  i)  s  více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým
smí  být  připojeno  přípojné  vozidlo  o  největší  povolené hmotnosti
nepřevyšující 750 kg,
k)  B+E  jsou  zařazeny  jízdní  soupravy složené z vozidla uvedeného v
písmeni   f)   a  přípojného  vozidla  o  největší  povolené  hmotnosti
nepřevyšující 3 500 kg,
l)  C1+E  jsou  zařazeny  jízdní  soupravy,  jejichž  největší povolená
hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené
1.  z  vozidla  uvedeného  v písmeni g) a přípojného vozidla o největší
povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo
2.  z  vozidla  uvedeného  v písmeni f) a přípojného vozidla o největší
povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg,
m)  C+E  jsou  zařazeny  jízdní  soupravy složené z vozidla uvedeného v
písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než
750 kg,
n)  D1+E  jsou  zařazeny  jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v
písmeni i) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než
750 kg,
o)  D+E  jsou  zařazeny  jízdní  soupravy složené z vozidla uvedeného v
písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než
750 kg.
(2)  Do  skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné,
ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.
§ 81
Rovnocennost řidičských oprávnění
(1) Řidičské oprávnění udělené pro skupinu
a) A2 opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1,
b) A opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,
c) B1 opravňuje také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny
A1,
d)  B  opravňuje  také  k  řízení  vozidel  zařazených  do skupiny A1 s
automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1,
e) C opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny C1,
f) D opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D1,
g) C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin B+E a C1+E,
h) D+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin B+E a D1+E,
i) C1+E nebo D1+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny
B+E,
j) C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D+E, pokud
má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D.
(2)  Řidičské  oprávnění  udělené  pro  kteroukoli  skupinu  s výjimkou
skupiny T opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny AM.
(3)  Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B opravňuje držitele, který
dosáhl  věku  21  let,  také k řízení tříkolových vozidel zařazených do
skupiny A.
(4)  Řidičské  oprávnění  udělené pro skupinu A opravňuje také k řízení
   čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém
stavu  do  400  kg. Řidičské oprávnění udělené pro skupinu A1 opravňuje
   také  k  řízení  čtyřkolových  vozidel  o  výkonu  motoru  do  15 kW, s
   hmotností  v  nenaloženém  stavu  do  400  kg  a  se  zdvihovým objemem
   spalovacího motoru do 125 cm3.

Jak vidíte je to velice jednoduché. Je úplně jedno, že je ve velkém techničáku napsáno Motocykl-čtyřkolka, prostě je to čtyřkolové vozidlo a zákon zcela jasně stanoví, že je na něj třeba ŘP skupiny B1 do nenaložené hmotnosti 400kg, nebo nově stačí i skupina A na čtyřkolky do nenaložené hmotnosti 400kg. Pro ty nejblbější z nás: B1 je podskupina skupiny B, takže ANO, s normálním “Béčkem” můžete čtyřkolku také řídit. Jediná výjimka jsou stroje s obsahem 50 ccm, na které jsou papíry jako na moped AM. Pro naprostou jistotu jsme se opakovaně informovali i na Ministerstvu dopravy ČR, kde mají tuto problematiku na starosti, a zde nám sdělili naprosto stejnou informaci. Proto pokud vás bude nějaký hloupý okresní piňďolín obtěžovat a prudit, že nemáte papíry na motorku, buďte tvrdí a nekompromisní (ovšem jen, pokud váš stroj bude v pořádku, aby si nemohl najít jinou záminku). Vytrvejte i za cenu, že si na něj budete stěžovat. S případně udělenou pokutou v žádném případě nesouhlaste a napište to i do protokolu, který vám dá k podepsání. Vy jste v právu a to stojí za trochu vytrvalosti.
Víte, že: Čtyřkolka musí být vybavena schválenou motolékárnou a sadou náhradních žárovek? Vozíte je?
    Momentálně není k dispozici žádný komentář

    Ano, čtyřkolka je skladem.